It’s all in the details

By 29 augustus 2018Infographics

Vorige week had ik een inspirerende tweedaagse workshop van Federica Fragapane, die ik kende van de prachtige datavisualisaties voor de Corriere della Sera. We kregen een dataset die we uitwerkten tot een verhalende visualisatie – ik koos voor de gegevens over de correspondentie tussen Vincent en Theo van Gogh. Interessant aan Federica’s werk voor de Corriere della Sera is dat de lezer er echt voor moet gaan zitten: hoe langer hij kijkt, hoe meer hij ontdekt. Daar hou ik wel van, als tegenreactie op het idee dat beeld snel en makkelijk moet communiceren. Zie het als de visuele tegenhanger van een longread. Een longviz?

Kenmerkend hiervoor is dat er verschillende informatielagen in zitten. Een informatielaag, met de (complexe) datavisualisatie, maar ook een narratieve laag, waarin het verhaal wordt verteld, en een laag met meer gedetailleerde informatie, zoals de legenda. Deze laag is essentieel: de legenda vormt immers de sleutel tot de informatie. En het zijn juist deze details die een infographic zo aantrekkelijk maken.

Mijn uiteindelijke resultaat zie je hieronder.