Heb je een complex verhaal te vertellen?

Studio Infograph werkt met mensen die complexe kennis willen delen met een breder publiek. Daar heb ik ruime ervaring mee. Tot 2018 was ik in dienst bij het Centraal Planbureau (CPB), waar ik voor de onderzoekers complexe economische rapporten heb verbeeld. Hieronder kun je een selectie van recente infographics bekijken.

Infographic voor SEO Economisch Onderzoek

Mbo'ers op de arbeidsmarkt voor SEO Economisch Onderzoek

Infographic voor SEO Economisch Onderzoek

Vier scenario's voor SEO Economisch Onderzoek

Infographic voor VSNU

Interactieve visualisatie voor de VSNU

Infographic voor NSDSK

Deze infographic over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis maakte ik voor NSDSK.

Infographic voor Eneco

Deze infographic over de levering van windenergie aan Microsoft maakte ik voor Eneco.

Visualisatie van programmabegroting RDOG Hollands Midden

Deze datavisualisatie brengt de programmabegroting 2020 van RDOGHM in beeld.

Infographic voor Eneco

Deze infographic over de plaatsing van de eerste elektrodeboiler maakte ik voor Eneco.

Infographic voor Havenbedrijf Rotterdam

Deze infographic over slimme kademuren maakte ik voor Havenbedrijf Rotterdam.

Datavisualisatie van het getal pi

Deze datavisualisatie is gemaakt ter gelegenheid van Pi Day 2019.

Datavisualisatie World Government Summit

Deze datavisualisatie was mijn inzending voor de challenge van de World Government Summit.

Infographic voor NSDSK

Deze infographic laat de opbrengsten van de onderzoeksgroep van NSDSK zien.

Infographic voor Eneco Groep

Deze infographic laat zien hoe een warmtepomp op het terrein van de rioolwaterzuivering ervoor zorgt dat warmte uit rioolwater kan worden ingezet om het stadswarmtenet te verwarmen.

Infographic over correspondentie Vincent en Theo van Gogh

Vincent van Gogh schreef veel brieven naar zijn broer Theo. Deze infographic laat zien welke thema's belangrijk voor hem waren.

Infographic voor Nature Energy

Deze infographic laat zien hoe locatie een rol speelt in duurzame biomassaproductie.

Infographic over de kluseconomie

Deze infographic laat de onderzoeksresultaten van het SEO-rapport 'De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland' zien.

Infographic over eenverdieners

Deze infographic laat de belastingdruk voor een- en tweeverdieners zien.

Infographic over gemiddelde huur woningcorporaties

Deze infographic maakt inzichtelijk hoe de gemiddelde huurprijs van woningcorporaties samenhangt met woningkwaliteit.

Infographic over de markt voor cyberveiligheid

Deze infographic geeft een overzicht van de knelpunten op de markt van cybersecurity - en brengt beleidsopties in kaart.

Infographic over stedelijke productiviteitsvoordelen

Deze infographic vat een rapport samen over stedelijke productiviteitsvoordelen in Nederland.

Infographic: hoe rekent CPB verkiezingsprogramma’s door?

Deze infographic geeft een kijkje achter de schermen bij het CPB tijdens het doorrekenen van verkiezingsprogramma's.

Infographic over de opbrengst van biomassa

Deze infographic laat de opbrengst van biomassa zien bij het gebruik van CO2-afvang en opslag.

Infographic over impact hogere AOW-leeftijd

Deze infographic laat zien dat de impact van een hogere AOW-leeftijd niet voor iedereen hetzelfde is.

Infographic: wie deelt welke zorggegevens?

Deze infographic laat zien welke partijen gegevens met elkaar delen in de gezondheidszorg.