Deze infographic is uitgevoerd in opdracht van NSDSK. De onderzoeksafdeling van deze organisatie wilde inzichtelijk maken welke output ze hebben geleverd binnen een bepaald onderzoeksprogramma.