In beeld gebracht: de cijfers van de programmabegroting 2020 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.