SEO zocht uit hoe de positie van mbo’ers met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt is. In deze infographic heb ik de belangrijkste resultaten in beeld gebracht.