Deze infographic visualiseert vier scenario’s over de hervormingen van het socialezekerheidsstelsel, en was in opdracht van SEO Economisch Onderzoek.